ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ

Περιοδικό Ουρανός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ:
Μαυρομμάτης Κων/νος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
1…Ζαχείλας Λουκάς
2…Μαυρομμάτης Κων/νος

ΔΙΩΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
1…Ζαχείλας Λουκάς
2…Μαυρομμάτης Κων/νος

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
1…Τζόρτζεβιτς Αλεξάνδρα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
1…Σκοτεινιώτης Ιωάννης
2…Ζαφραντζάς Ευστάθιος

Μαθητικός Διαγωνισμός

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος, Ζαχείλας Λουκάς,
Ξενάκης Χρίστος, Καμβρογιάννης Κων/νος και Μαυρομάτης Δημήτριος.