Απολογισμός σχολής Αστρονομίας

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ που δίδαξαν, δίδονται στον ακόλουθο πίνακα:

α/α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Τάξεις

Παρατηρήσεις

1

Μουτσιάρας Κωνσταντίνος

Μαθηματικός

Α΄ τάξη

2

Ξενάκης Χρίστος

Δρ. φυσικός – Επίτιμος σύμβουλος

Β΄ τάξη και μερικά μαθήματα στην Α΄ και Γ΄ τάξη

Στην Α΄ τάξη εργαστηριακές ασκήσεις και κατασκευές

3

Καμβρογιάννης Κωνσταντίνος

Φυσικός – καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γ΄ τάξη και μερικά μαθήματα στην Α΄ τάξη

4

Μαυρομάτης Δημήτριος

Φυσικός – καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μερικά μαθήματα στην Α΄ τάξη

5

Σπανός Σεραφείμ

Δρ. φυσικός – διευθυντής Γυμνασίου

Μερικά μαθήματα στην Α΄ και Β΄ τάξη

Στην Α΄ τάξη εργαστηριακές ασκήσεις και κατασκευές

6

Μπλατσής Δημήτριος

Μαθηματικός – καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μερικά μαθήματα στη Β΄ τάξη

7

Μελάκος Αθανάσιος

Ηλεκτρονικός – καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μερικά μαθήματα στη Α΄ τάξη

8

Στρατή Ουρανία

Φυσικός

Μερικά μαθήματα στη Α΄ τάξη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικοί από τους ανωτέρω καθηγητές, καθώς και οι: Ζαφραντζάς Ευστάθιος, οικονομολόγος, Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος, μαθηματικός, Αλεξίου Γεώργιος, στρατιωτικός κ.ά. μετείχαν στις αστροβραδιές που οργανώθηκαν για τους μαθητές της Σχολής.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ που εγγράφτηκαν, παρακολούθησαν ανελλιπώς και τελείωσαν επιτυχώς τη Σχολή Αστρονομίας δίδονται στον ακόλουθο πίνακα:

Έτος

Α΄ Τάξη

Β΄ Τάξη

Γ΄ Τάξη

Εγγραφέντες Συνολικά

Γράφτηκαν

Τελείωσαν

Γράφτηκαν

Τελείωσαν

Γράφτηκαν

Απολύθηκαν

2011

83

63

83 

2012

47

27

26

23

73 

2013

52

41

23

20

15

13

90 

2014

31

30

16

16

17

17

63

2015

44

39

26

26

13

13

83

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον ανωτέρω πίνακα φαίνεται ότι γράφονται μεν πολλοί μαθητές στην αρχή, αλλά αρκετά λιγότεροι τελειώνουν. Αυτό συμβαίνει διότι στο μεταξύ αρκετοί διακόπτουν τη φοίτησή τους, για διάφορους λόγους (ελλιπής παρακολούθηση, οικογενειακές υποχρεώσεις, απογοήτευση από τα μαθήματα κ.λπ.). Παρά ταύτα η διεύθυνση της Σχολής μένει πολύ ικανοποιημένη από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και γι’ αυτό συνεχίζει το δημιουργικό έργο της.