Ιωάννης Βέργος : <br>«Μια ενδιαφέρουσα ομιλία για το CERN»

Ιωάννης Βέργος :
«Μια ενδιαφέρουσα ομιλία για το CERN»

13 Φεβρουαρίου 2016

Μια πολύ ενδιαφέρουσα και αρκετά ενημερωτική ομιλία για την ιστορία, την έρευνα που έγινε και γίνεται σήμερα, καθώς και τις εφαρμογές του “CERN”, έγινε στις 7 Φεβρουαρίου. Ομιλητής ΄ταν ο φυσικός καθηγητής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Βέργος, που έχει δώσει και άλλες διαλέξεις στη σειρά των ομιλιών «Αστρονομία για όλους» της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος.
Στην ομιλία αυτή επιδιώχθηκε να περιγραφεί με απλό και κατανοητό τρόπο η λειτουργία του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (“LHC”), ο τρόπος εμφάνισης νέων σωματιδίων και η μέθοδος ανίχνευσής τους στα 4 πειράματα “ATLAS”, “CMS”, “ALICE” και “LHCb”. Έγινε ακόμη αναφορά στο ατύχημα του 2008, αλλά και στην ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs που ανακοινώθηκε στις 4 Ιουλίου 2012, ένα ορόσημο για τη φυσική. Περιγράφτηκαν οι ιδιότητές του και η αναγκαιότητα της ύπαρξής του.
Επίσης αναλύθηκε η έρευνα που γίνεται στα 4 αυτά πειράματα και ποιος είναι ο κύριος προσανατολισμός τους σήμερα. Ακόμη ο ρόλος της Ελλάδας, που είναι ένα από τα ιδρυτικά (!) μέλη του “CERN”.  Αναφέρθηκαν, βεβαίως, οι αστρονομικές και κοσμολογικές επιπτώσεις των ανακαλύψεων, αλλά και οι εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή. Σίγουρα δε φαντάζεται κανείς, ποιες δραστηριότητες καθημερινής ρουτίνας έχουν εφευρεθεί στο “CERN”.