Βαρυτικά κύματα: ένα νέο παράθυρο στο Σύμπαν</br>Αμφιθέατρο «Κορδάτος»</br>Ομιλητής: Κωνσταντίνος Κόκκοτας

Βαρυτικά κύματα: ένα νέο παράθυρο στο Σύμπαν
Αμφιθέατρο «Κορδάτος»
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Κόκκοτας

4 Μαρτίου 2016

PTH

Με αφορμή την ανακοίνωση στις 11 Φεβρουαρίου 2016 από την ερευνητική ομάδα του Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) για την επίτευξη της πρώτης άμεσης ανίχνευσης βαρυτικών κυμάτων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η Πολυτεχνική Σχολή του Π.Θ. διοργανώνουν διάλεξη με θέμα

Βαρυτικά κύματα: ένα νέο παράθυρο στο Σύμπαν
Τρίτη 15 Μαρτίου 2016, 19:30, Αμφιθέατρο «Κορδάτος»
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Κόκκοτας

Ο κ. Κόκκοτας είναι καθηγητής Θεωρητικής Αστροφυσικής στο Eberhard Karls Universität Tübingen (Γερμανία) και στο Georgia Institute of Technology (Η.Π.Α.). Είναι εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας για τη Γενική Σχετικότητα και τη Βαρύτητα (ISGRG) και έχει διατελέσει καθηγητής στο Α.Π.Θ. μέχρι το 2014, πρόεδρος (2010-14) της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας για τη Σχετικότητα, τη Βαρύτητα, και την Κοσμολογία (HSRGC), και αντιπρόεδρος (2004-6) της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας. Υπήρξε, επίσης, επιστημονικός υπεύθυνος του τομέα «Θεωρία Βαρυτικών Κυμάτων» στο ευρωπαϊκό δίκτυο ILIAS (Integrated Large Infrastructures for Astroparticle Science), μέλος του Δ.Σ. του Virgo-EGO Scientific Forum, και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό δίκτυο EU Training Network “Sources of Gravitational Waves”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στην εφαρμογή της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας στη μελέτη των διαδικασιών παραγωγής βαρυτικών κυμάτων και της δυναμικής αστέρων νετρονίων και μελανών οπών.

AFISA_VARITIKA_KIMATA