1 Σεπτεμβρίου 1873 : Γεννιέται ο Σουηδός αστρονόμος Κάρολος Μπέργκστραντ (Carl Bergstrand, 1873 – 1948)

14 Νοεμβρίου 2014
Ο Σουηδός αστρονόμος Κάρολος Μπέργκστραντ.

Ο Σουηδός αστρονόμος Κάρολος Μπέργκστραντ.

Τη 1 Σεπτεμβρίου 1873, γεννιέται ο Σουηδός αστρονόμος Κάρολος Μπέργκστραντ (Carl Bergstrand, 1873 – 1948), που οι εργασίες του αναφέρονται κυρίως στον ακριβή προσδιορισμό, με τη φωτογραφική μέθοδο, της θέσης και της παράλλαξης ορισμένων αστέρων.
Συνέταξε δε πίνακες για τη μελέτη των δορυφόρων του πλανήτη Ουρανού και μελέτησε το ηλιακό στέμμα.