Βίντεο: η μεγαλειώδης έκρηξη ενός σουπερνόβα

25 Μαρτίου 2016
Το διάγραμμα απεικονίζει την λαμπρότητα της έκρηξης ενός σουπερνόβα σε σχέση με την λαμπρότητα του ήλιου μας. Ο εκρηκτικός θάνατος αυτού του άστρου που ονομάζεται KSN 2011d φτάνει στο μέγιστό της σε 14 ημέρες. H πρωταρχική λάμψη φωτός που ονομάζεται «shock breakout» αρχίζει κατά την διάρκεια της τρίτης ημέρας και διαρκεί μόνο 20 λεπτά.

Το διάγραμμα απεικονίζει την λαμπρότητα της έκρηξης ενός σουπερνόβα σε σχέση με την λαμπρότητα του ήλιου μας. Ο εκρηκτικός θάνατος αυτού του άστρου που ονομάζεται KSN 2011d φτάνει στο μέγιστό της σε 14 ημέρες. H πρωταρχική λάμψη φωτός που ονομάζεται «shock breakout» αρχίζει κατά την διάρκεια της τρίτης ημέρας και διαρκεί μόνο 20 λεπτά.

To βίντεο που ακολουθεί αρχίζει με την θέα ενός ερυθρού υπεργίγαντα, ενός άστρου 500 φορές μεγαλύτερο και 20000 φορές λαμπρότερο από τον ήλιο. Όταν στο εσωτερικό του άστρου εξαντλούνται οι πυρηνικές αντιδράσεις σύντηξης το άστρο καταρρέει εξαιτίας της βαρύτητας. Η απότομη κατάρρευση δημιουργεί ένα κρουστικό κύμα προς τα έξω. Το κρουστικό κύμα αρχικά σπάει την ορατή επιφάνεια του άστρου σε μια σειρά από δακτυλιοειδείς πίδακες και μόνο μετά από 20 λεπτά αργότερα η πλήρης ένταση του κρουστικού κύματος φτάνει στην επιφάνεια για να ολοκληρωθεί αυτό που ονομάζουμε έκρηξη σουπερνόβα.

kepler-snburp-point1second-nograph-1280x720-shorter-10lossy

Κατά την διάρκεια της έκρηξης των σουπερνόβα τα εξωτερικά στρώματα του άστρου εκτινάσσουν στο διάστημα ποσότητες στοιχείων όπως Υδρογόνο, Ήλιο, Άνθρακα και Οξυγόνο. Ταυτόχρονα στα εσωτερικά στρώματα, σχηματίζονται διαμέσου της αργής σύλληψης νετρονίων (s-process) βαρύτερα στοιχεία όπως Νέον, Μαγνήσιο, Αργόν, Ασβέστιο κ.ο.κ, και διαμέσου της ταχείας σύλληψης νετρονίων (r-process) βαρύτερα στοιχεία μέχρι το Ουράνιο κι ακόμη πιο βαρύτερα.
Παρακολουθείστε την προσομοίωση της έκρηξης στο βίντεο που ακολουθεί: