Τα πλησιέστερα άστρα στον Ήλιο μας

Τα πλησιέστερα άστρα στον Ήλιο μας

1 Απριλίου 2016

Tο επόμενο διάγραμμα περιέχει την ονομασία τους, τον φασματικό τύπο και την απόστασή τους από τη Γη (το πιο κοντινό είναι το Άλφα του Κενταύρου σε απόσταση 4, 37 έτη φωτός):

nearest-stars-121218g-02