30 Δεκεμβρίου 1994 : Εκτοξεύεται ο μετεωρολογικός δορυφόρος των ΗΠΑ “NOAA – J”.

Εκτοξεύεται ο μετεωρολογικός δορυφόρος των ΗΠΑ “NOAA – J” (National Oceanic and Atmospheric Administration = Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας) ή “TIROS”, με πύραυλο «Άτλας – 5».
Ο αναμενόμενος μέσος χρόνος ζωής ενός δορυφόρου «ΝΟΑΑ» είναι περίπου 2 χρόνια και είναι εξοπλισμένος, ώστε να πραγματοποιεί μετρήσεις (θερμοκρασία, υγρασία κ.λπ.) της ατμόσφαιρας και να παρέχει δεδομένα εικόνων της Γης.

O μετεωρολογικός δορυφόρος των ΗΠΑ "NOAA – J"

O μετεωρολογικός δορυφόρος των ΗΠΑ “NOAA – J”

Η σειρά των δορυφόρων «ΝΟΑΑ» μεταφέρει όργανα για τον καθορισμό των μετεωρολογικών παραμέτρων (θερμοκρασίας, υγρασίας κ.λπ.), τον υπολογισμό της συγκέντρωσης του όζοντος και της ηλιακής ακτινοβολίας και τη λήψη εικόνων επιφάνειας. Τα όργανα αυτά είναι:
1.Προηγμένο ραδιόμετρο πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας.
2.Μονάδα διερεύνησης της στρατόσφαιρας SSU (Stratospheric Sounding Unit).
3.Μονάδα διερεύνησης με μικροκύματα MSU (Microwave Sounding Unit).
4.Διερευνητή υψηλής διακριτικής ικανότητας HIRS (High Resolution Infrared Radiation Sounder).
5.Ραδιόμετρο επανασκέδασης υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας (SBUV: Solar Beckscatter Ultraviolet Radiometer).
6.Όργανο παρατήρησης διαστήματος με τρεις ανιχνευτές.
7.Πείραμα ενεργειακού ισοζυγίου γήινης ακτινοβολίας ERBE (Earth Radiation Budget Experiment).
8.Σύστημα έρευνας και διάσωσης.