Θερινό Σχολείο Αστρονομίας <br>Πρόγραμμα Μαθημάτων

Θερινό Σχολείο Αστρονομίας
Πρόγραμμα Μαθημάτων

24 Ιουνίου 2016

Camera IconΦωτό

Η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος ανακοινώνει το πρόγραμμα μαθημάτων, για το Θερινό Σχολείο Αστρονομίας.
•    Δικαίωμα συμμετοχής στο Θερινό Σχολείο Αστρονομίας έχουν όλοι εκείνοι οι σπουδαστές, που θέλουν να μάθουν στοιχειώδεις, αλλά και προχωρημένες γνώσεις Αστρονομίας, ανεξάρτητα από ηλικία και μόρφωση. Έτσι γίνονται δεκτοί σπουδαστές από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού μέχρι ηλικίας ακόμη και 70 ετών!
•    Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο Δ.Σ. κατά την 1η ημέρα έναρξης των μαθημάτων.
•    Οι σπουδαστές που παρακολουθούν το Σχολείο κατάγονται κυρίως από το Βόλο, από τη Θεσσαλία, αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδος.
•    Η διάρκεια λειτουργίας είναι μια εβδομάδα, σχεδόν, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή. Τη Δευτέρα γίνεται πρακτική εξάσκηση με αστροβραδιά στα Χάνια Πηλίου και τις άλλες ημέρες η διδασκαλία διεξάγεται στον τόπο και το χώρο που ορίζεται από την Εταιρεία.
•    Διδάσκουν Καθηγητές Πανεπιστημίων, Ερευνητές Αστρονόμοι, αλλά και Ερασιτέχνες Αστρονόμοι – Μέλη της Εταιρείας ή άλλων Συλλόγων Ερασιτεχνών Αστρονόμων. Όλοι είναι πεπειραμένοι επιστήμονες, με πλούσιες επιστημονικές γνώσεις, με μεγάλη διδακτική ικανότητα, με σπουδαία πρακτική εξάσκηση ως παρατηρητές και με αγάπη για την αστρονομία.
Η απονομή των τίτλων σπουδών γίνεται, μετά το τέλος των μαθημάτων.

16ο Θερινό Σχολείο Αστρονομίας 2015