Εργαστήριο Ρομποτικής για Παιδιά από 11 -15 ετών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Εργαστήριο Ρομποτικής για Παιδιά από 11 -15 ετών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

3 Οκτωβρίου 2016

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δια της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του (ΕΑΔΠ) που διέθεσε τον κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό ξεκίνησε το 2015 πιλοτικά ένα δημιουργικό εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Προγραμματισμού για παιδιά σχολικής ηλικίας (11-15 ετών). Το εργαστήριο αυτό μετά τον πρώτο δυναμικό χρόνο λειτουργίας του συνεχίζει να εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα εμπλουτίζονται και αυξάνονται. Φέτος ακόμα μικρότεροι μαθητές θα βιώσουν το μαγικό κόσμο της Ρομποτικής ξεκινώντας από ηλικία των 5 ετών έως και 15 ετών. Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή των δράσεων θα υλοποιηθεί από μια υψηλά καταρτισμένη ομάδα σε συνδυασμό με εργαλεία, προγραμματιζόμενες συσκευές και λογισμικά τελευταίας τεχνολογίας, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και στις δυνατότητες κάθε ηλικίας (ενδεικτικά BeeBot, Lego WeDo, Lego Mindstorms EV3, Lighbot, Scratch, Blockly, Arduino, Raspberry Pi κ.α.) σ’ ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο που δημιούργησε η ΕΑΔΠ, εργαστήριο που  διαθέτει 11 κιτ ρομποτικής τελευταίας γενιάς (Lego EV3 & WeDo), 5 περιηγητές εδάφους, κιτ μικροϋπολογιστών, 9 φορητούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας με κατάλληλο λογισμικό, 1 videoprojector με οθόνη προβολής. Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του νέου  σχολικού έτους, διαρθρώνονται σε 4 στοχευμένους διαφορετικούς κύκλους κλιμακούμενης δυσκολίας και απαιτήσεων αναλόγως της ηλικίας και του γνωστικού επιπέδου των μαθητών. Το Σαββατοκύριακο 8-9 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18:00 μ.μ., έχουν προγραμματιστεί δύο ανοιχτές συναντήσεις γνωριμίας των εκπαιδευτών και συντελεστών του προγράμματος με τους γονείς που ενδιαφέρονται να εντάξουν τα παιδιά τους σε κάποιο μαθησιακό κύκλο. Στις συναντήσεις αυτές θα γίνουν εγγραφές και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας δεδομένης της ζήτησης που υπάρχει. Επίσης, στην συνάντηση αυτή σκοπός είναι η επίλυση αποριών σχετικά με την εκπαιδευτική ρομποτική και τις δράσεις STEAM, η ανάλυση των θετικών στοιχείων που αποκομίζουν τα παιδιά από την εμπλοκή τους σε ανάλογες δράσεις  καθώς επίσης και μια πρώτη επαφή μικρών και μεγάλων παιδιών με ενδεικτικά έργα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο ισόγειο του ανακαινισμένου κτιρίου Τσικρίκη στο κέντρο του Βόλου (Ιάσονος-Γαμβέτα) που διαχειρίζεται η ΕΑΔΠ. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχών, μπορείτε να επικοινωνείτε στo email etap@uth.gr και στο τηλέφωνο 2421074636 (Γιώργος Πρώιας).