Επείγουσα ανακοίνωση </br>Αναβολή Αστρονομικής Ομιλίας

Επείγουσα ανακοίνωση
Αναβολή Αστρονομικής Ομιλίας

8 Ιανουαρίου 2017

Επείγουσα ανακοίνωση

Αναβολή Αστρονομικής Ομιλίας

 

Από την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος ανακοινώθηκε ότι λόγω καιρού αναβάλλεται η αστρονομική ομιλία της Κυριακής 8ης Ιανουαρίου, του κ. Διονυσίου Βαβουγυιού, για την άλλη Κυριακή 15η Ιανουαρίου 2017, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.