Η ομιλία του κ. Βαβουγυιού για τα βαρυτικά κύματα

Η ομιλία του κ. Βαβουγυιού για τα βαρυτικά κύματα

24 Ιανουαρίου 2017

 

Η ομιλία του κ. Διονυσίου Βαβουγυιού, καθηγητού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τα βαρυτικά κύματα και τις φυσικές εφαρμογές τους, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 15η Ιανουαρίου στο Βόλο, μια περίληψη της οποίας έχει ως εξής:

Ένα περισσότερο ταιριαστό όνομα για τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας θα μπορούσε να είναι Γενική Θεωρία της Βαρύτητας και επομένως σε περιοχές όπου τα βαρυτικά πεδία είναι ασθενή και οι ταχύτητες μικρές, τα συμπεράσματά της καλύπτουν τα αντίστοιχα της Νευτώνειας /Κλασικής  Μηχανικής. Όμως η θεωρία δεν αποτελεί απλά μια άλλη διατύπωση της Μηχανικής του Νεύτωνα, αλλά είναι κατά πολύ πλουσιότερη. Προτείνει μεταξύ άλλων για την περίπτωση των ασθενών βαρυτικών πεδίων ότι η ταχύτητα διάδοσης μιας μεταβολής του βαρυτικού πεδίου είναι πεπερασμένη, γεγονός που οδηγεί στην παραδοχή της ύπαρξης βαρυτικών κυμάτων, τα οποία μπορούν να διαδίδονται στον χωροχρόνο, όπως τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, μεταφέροντας ενέργεια, που με την σειρά της μπορεί να ενεργοποιεί κατάλληλους δέκτες, με πλούσιες πληροφορίες για τις πηγές των. Στα κύματα αυτά, στην ανίχνευσή τους όπως και στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από αυτά, αλλά και μια σειρά εφαρμογών που προκύπτουν, θα εστιαστεί η παρουσίαση αυτή μετά βέβαια από μια θεμελιώδη παρουσίαση της λογικής που τα γεννά.