Σχολή Αστρονομίας εξ αποστάσεως</br>Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Σχολή Αστρονομίας εξ αποστάσεως
Α ν α κ ο ί ν ω σ η

31 Ιανουαρίου 2017

Βόλος, 1η Φεβρουαρίου 2017

 

Σχολή Αστρονομίας εξ αποστάσεως

 

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Επειδή υπάρχουν αρκετοί ακόμη μαθητές και μαθήτριες της Σχολής Αστρονομίας εξ αποστάσεως, οι οποίοι δεν έκαναν ή δεν ολοκλήρωσαν ακόμη την εγγραφή τους, ιδιαίτερα της 2ης και 3ης τάξης, η διεύθυνση της Σχολής αποφάσισε να παρατείνει τις εγγραφές μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Φεβρουαρίου 2017.

            Άλλη παράταση δεν θα δοθεί.

Εκ της Διευθύνσεως

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγραφές και τη λειτουργία της σχολής εδώ.
Εγγραφή μπορείτε να κάνετε εδώ.