ΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ

lexiko_diastimikis

Η επιστήμη της αστρονομίας συνεχώς εξελίσσεται και προοδεύει. Καινούργιες ανακαλύψεις έρχονται στην επιφάνεια, νέες θεωρίες αναπτύσσονται, ποικίλες αναθεωρήσεις δεδομένων γίνονται και πολλά άλλα. Έτσι παρίσταται η ανάγκη να υπάρξει ένα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ του ΛΕΞΙΚΟΥ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ που κυκλοφόρησε πριν από 5 χρόνια. Το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ αυτό συνοδεύει ήδη τη 2η έκδοση του ΛΕΞΙΚΟΥ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ.

Σκεφθήκαμε λοιπόν, ότι οι κάτοχοι της 1ης έκδοσης, του 2001, δεν πρέπει για κανένα λόγο να αναγκαστούν να προμηθευθούν ολόκληρη τη 2η έκδοση, προκειμένου να έχουν ολοκληρωμένο το ΛΕΞΙΚΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, με όλα τα νέα στοιχεία της επιστήμης αυτής.

Για το λόγο αυτό προβαίνουμε στην έκδοση αυτού του μεμονωμένου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ του ΛΕΞΙΚΟΥ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ώστε να διευκολύνουμε και αυτούς να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους με τα νέα δεδομένα της θαυμάσιας αυτής επιστήμης.

Στο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ο αναγνώστης θα βρει νέα στοιχεία και νέα λήμματα, που στο μεταξύ ανακαλύψαμε, αφού περιέχει αφενός μεν συμπληρώσεις στα ήδη υπάρχοντα λήμματα της 1ης έκδοσης με βάση τις καινούργιες έρευνες (τα λήμματα αυτά φέρουν την ένδειξη «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ»), αφετέρου δε καινούργια λήμματα που στο μεταξύ βρήκαμε καταχωρημένα στις νέες αστρονομικές εκδόσεις που κυκλοφόρησαν.

Πιστεύουμε ότι και με το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ αυτό του ΛΕΞΙΚΟΥ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, προσφέρουμε πολύτιμες υπηρεσίες στο φίλαστρο κοινό της Ελλάδας, το οποίο ευελπιστούμε να το υποδεχθεί με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια αγάπη.

Κ. Δ. Μ

 

Αγορά