Μαύρες τρύπες, άστρα νετρονίων και λευκοί νάνοι

Μαύρες τρύπες, άστρα νετρονίων και λευκοί νάνοι

24 Αυγούστου 2017

Τι συμβαίνει στο εσωτερικό των άστρων; Πως εξελίσσονται και πως τελειώνει η ζωή τους;
Αν το άστρο είναι μικρό, με μάζα ≤8 ηλιακές μάζες, τότε μεταπίπτει σε λευκό νάνο. Αν η μάζα του άστρου είναι από 8 έως 18 ηλιακές μάζες τότε καταλήγει σε άστρο νετρονίων, ενώ όταν η μάζα του άστρου είναι μεγαλύτερη τότε η βαρυτική κατάρρευση του άστρου θα δημιουργήσει μια μαύρη τρύπα.

Το βίντεο του ενός λεπτού που ακολουθεί μας εξηγεί τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των αστρικών πτωμάτων: