19 Δεκεμβρίου 1981: Εκτοξεύεται ο τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ESO) “Marecs 1Α” με πύραυλο «Αριάν L – 4».

Marecs 1Α

Marecs 1Α

Εκτοξεύεται ο τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ESO) “Marecs 1Α” με πύραυλο «Αριάν L – 4».
Τον Ιούνιο του ίδιου έτους είχε εκτοξευθεί ο πρώτος δορυφόρος της σειράς «Marecs – 1» με σκοπό την έρευνα της ηλεκτρονικής πυκνότητας της ιονόσφαιρας. Η εκτόξευση έγινε από τη Γαλλική Γουιάνα με πύραυλο «Αριάν» και συμμετείχαν οι χώρες: Γαλλία, Δ. Γερμανία, Μ. Βρετανία, Δανία, Βέλγιο, Ιαπωνία, Ολλανδία, Ιταλία, Σουηδία και Ελβετία. Το 1982, αποτελούσε τον κύριο δορυφόρο ατλαντικών επικοινωνιών και μαζί με τον «Μαρισάτ» εξασφάλιζε κύρια κάλυψη του Ινδικού και του Ειρηνικού Ωκεανού.

Ο «Marecs Β – 2» εκτοξεύθηκε, στις 9.11.1984, με τη δεύτερη πτήση του πυραύλου «Αριάν – 3» και τοποθετήθηκε σε γεωγραφικό πλάτος 177ο,5 ανατολικά, πάνω από τον ισημερινό. Ο δορυφόρος αυτός σχεδιάστηκε από την ESA και ελέγχεται από τον οργανισμό «Inmarisat».