18 Δεκεμβρίου 1999 : Εκτοξεύεται ο πυροσβεστικός δορυφόρος των ΗΠΑ, «Γη» με πύραυλο «Άτλας – 2».

Εκτοξεύεται ο πυροσβεστικός δορυφόρος των ΗΠΑ, «Γη» (“Terra”), με πύραυλο «Άτλας – 2» και ανήκει στο σύστημα παρατήρησης της Γης «ΕΟΣ» (“EOS”). Η τροχιά του βρίσκεται σε ύψος 700 χλμ. Στο δορυφόρο αυτό ήταν τοποθετημένο ένα πολύπλοκο επιστημονικό όργανο, που συνέλεγε φωτογραφίες από 9 διαστημικές γωνίες καθώς κινούνταν γύρω από τη Γη. Τρία χρόνια αργότερα εκτοξεύτηκε με την ίδια περίπου κατασκευή και ο δορυφόρος «Άκουα» (“Acqua”). Και οι δυο δορυφόροι παρακολουθούν συνεχώς τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται στις διάφορες περιοχές του πλανήτη μας και δίνουν στοιχεία για τον έλεγχο και την κατάσβεσή τους.
terra
Από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2001, φωτογράφησε την ξηρά κοντά στις ακτές και οι φωτογραφίες αυτές συναρμολογήθηκαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Κέντρο Διαστημικής Πτήσης «Γκόνταρντ» (“Godard”) της NASA. Οι τελικές φωτογραφίες είναι πανοραμικές και εξαίσιες και δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 3.2.2010 με το πρόγραμμα «Γαλάζιος βώλος στο διάστημα».