12 Δεκεμβρίου 1984 : Εκτοξεύεται ο δορυφόρος “ΝΟΑΑ – 9” (National Oceanic and Atmospheric Administration).

Εκτοξεύεται ο δορυφόρος “ΝΟΑΑ – 9” (National Oceanic and Atmospheric Administration = Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας), που λειτούργησε μέχρι και τις αρχές της 10ετίας του 1990.
noaa-j
Οι δορυφόροι «ΝΟΑΑ» παρέχουν εικόνες της επιφάνειας της Γης και της ατμόσφαιράς της και είναι τεχνητοί δορυφόροι τηλεπισκόπησης, που μας δίνουν πληροφορίες για τις υδάτινες επιφάνειες του πλανήτη μας. Γνωστοί δορυφόροι τηλεπισκόπησης είναι οι «Σποτ» (Spot) και ο «Γεοσάτ» (“Geosat”), οι μετεωρολογικοί, όπως οι «Τίρος», οι τηλεπικοινωνιακοί «Ιντελσάτ» (“Intelsat”) και οι δορυφόροι περιβάλλοντος.
Οι δορυφόροι της σειράς «ΝΟΑΑ» ονομάζονταν στην αρχή «Τίρος – 1, 2, 3, 4». Από τον 5ο δορυφόρο, όμως και μετά, μετρούνταν με τον οργανισμό, στον οποίο ανήκαν.
Οι δορυφόροι αυτοί της τρίτης γενιάς, είναι τεχνολογικά ανώτεροι των αντίστοιχων της δεύτερης γενιάς. Προσφέρουν νέες δυνατότητες, όπως βελτιωμένες παρατηρήσεις της ημερήσιας και νυχτερινής κάλυψης νεφών, της κατακόρυφης κατανομής της θερμοκρασίας και της δομής υδρατμών σε μεγάλη κλίμακα.