12 Δεκεμβρίου 1934 : Κοντά στον αστέρα ι – Ηρακλή αναλάμπει ο καινοφανής Ηρακλή.

181076main_SN2007_lgΚοντά στον αστέρα ι – Ηρακλή αναλάμπει ο καινοφανής Ηρακλή, που φθάνει στο 3ο μέγεθος, ενώ πρωτύτερα δεν φαινόταν καν. Μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες έφτασε το 2ο μέγεθος και ύστερα η λαμπρότητά του άρχισε να αδυνατίζει για να φτάσει στο 13ο μέγεθος.
Σήμερα το μέγεθός του είναι 15ο και έχει συντεταγμένες (α = 18ώ. 7λ., δ = 45ο 51΄). Παρατηρήθηκε πάντως ένα αεριώδες περίβλημα γύρω από τον αστέρα αυτό και ακόμη παρατηρήθηκε ότι ο αρχικός αστέρας διχάστηκε σε δυο άλλους αστέρες, που έχουν αμοιβαία περιστροφική κίνηση με περίοδο 4ω. 39λ.