27 Νοεμβρίου 1618 : Καλύπτεται ο Αρκτούρος (α – Βοώτη) από την ουρά του κομήτη Ντονάτι.

Καλύπτεται ο Αρκτούρος (α – Βοώτη) από την ουρά του κομήτη Ντονάτι (Donati), όπως σημειώνει ο John Bounbridge. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στις 5 Οκτωβρίου 1858, αλλά τότε ο Ακτούρος φαινόταν πολύ καθαρά, όπως αποδεικνύεται και από τη σχετική φωτογραφία, η οποία, ας σημειωθεί, ήταν η πρώτη φωτογραφία του κομήτη Ντονάτι.
Ο Αρκτούρος είναι ο λαμπρότερος αστέρας του αστερισμού του Βοώτη, απέχει 38 έ.φ. και έχει φασματικό τύπο Κ0. Είναι κόκκινος γίγαντας αστέρας με επιφανειακή θερμοκρασία 4.300 οΚ ακτίνα 27 φορές μεγαλύτερη από την ακτίνα του Ήλιου, μάζα 20 φορές μεγαλύτερη και όγκο 20.000 φορές μεγαλύτερο. Έχει φαινόμενο μέγεθος 0 και αποτελεί τον πιο λαμπρό αστέρα του ουρανού, μετά το Σείριο. Μαζί με τον Βέγα της Λύρας και τον πολικό αστέρα σχηματίζουν ένα μεγάλο ουράνιο ισόπλευρο τρίγωνο, με κορυφή τον ίδιο τον Αρκτούρο.
Screen Shot 2014-11-25 at 11.23.24 AM
Το όνομά του φαίνεται ότι οφείλεται στο ότι, τόσο ο αστέρας αυτός, όσο και ολόκληρος ο αστερισμός βρίσκεται στην προέκταση της ουράς της Μεγάλης Άρκτου (Άρκτου ουρά = Αρκτούρος). Υπάρχει βέβαια και η μάλλον εσφαλμένη άποψη ότι οι αρχαίοι Έλληνες τον ονόμασαν Αρκτούρο από τη λέξη «Άρκτος» και το Ομηρικό «Ούρος», που σημαίνει φρουρός, φύλακας. Δηλ. ο Αρκτούρος είναι φύλακας της Άρκτου, γι’ αυτό φέρεται και με το όνομα Αρκτοφύλακας.
Από το κόκκινο χρώμα του ή και για άλλους λόγους, οι αρχαίοι λαοί φοβούνταν την επιρροή του Αρκτούρου. Ο Άρατος τον ονομάζει Δεινό Αρκτούρο, ο Ιπποκράτης του αποδίδει επιδράσεις στο ανθρώπινο σώμα, ο Βιργίλιος στα Γεωργικά του σημειώνει ότι επηρεάζει δυσμενώς τη γεωργία και ο Οράτιος στις Ωδές του καλοτυχίζει εκείνον που δεν επηρεάζεται από την άγρια δύναμη του Αρκτούρου που δύει.