22 Νοεμβρίου 1967 : Φθάνει στην περιοχή της Αφροδίτης το «Μάρινερ – 5».

Μάρινερ – 5

Μάρινερ – 5

Φθάνει στην περιοχή της Αφροδίτης το «Μάρινερ – 5», που εκτοξεύτηκε με πύραυλο «Άτλας – Εϊτζίνα D», στις 14.6.1967 και περνάει σε απόσταση 4.000 χλμ. από αυτή, κάνοντας διάφορες μετρήσεις. Υπολόγισε ότι κάτω από τα νέφη η ατμόσφαιρα αποτελείται από 95% διοξείδιο του άνθρακα, όπως διαπιστώθηκε και με τα διαστημόπλοια της σειράς «Βενέρα». Επίσης η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας για δεκάδες χιλιόμετρα ύψος, είναι σταθερή, πράγμα που σημαίνει ότι η περιοχή κάτω από τα νέφη μοιάζει με την τροπόσφαιρα της Γης, ενώ η περιοχή πάνω από τα νέφη μοιάζει με τη στρατόσφαιρα της Γης. Ακόμη στην Αφροδίτη δεν βρέθηκε, ούτε με το «Μάρινερ – 5», ούτε με το «Μάρινερ – 2», αξιόλογο μαγνητικό πεδίο, παρά μόνο ελάχιστης έντασης 0,0001 γκάους. Αυτό δε επειδή η Αφροδίτη περιστρέφεται με πολύ αργό ρυθμό. Τέλος με τα διαστημόπλοια «Μάρινερ – 2 & 5», καθώς και με το «Βενέρα» μετρήθηκε η κατανομή της ακτινοβολίας μικροκυμάτων στην επιφάνεια της Αφροδίτης. Η επαφή μαζί του συνεχίστηκε μέχρι τις 22.11.1967, οπότε μετατράπηκε σε τεχνητό πλανήτη.