17 Φεβρουαρίου 1796 : Γεννιέται ο Βέλγος αστρονόμος, μαθηματικός, στατιστικολόγος και κοινωνιολόγος Λαμπέρ Κετελέ.

Lambert QueteletΓεννιέται ο Βέλγος αστρονόμος, μαθηματικός, στατιστικολόγος και κοινωνιολόγος Λαμπέρ Κετελέ (Lambert Quetelet, 1796 – 1874), που, το 1828, ίδρυσε το Βασιλικό Αστεροσκοπείο των Βρυξελών, του οποίου ανέλαβε τη διεύθυνση. Ανέπτυξε τεχνικές, οι οποίες επέτρεπαν την πραγματοποίηση ταυτόχρονων παρατηρήσεων αστρονομικών, μετεωρολογικών και γεωδαιτικών φαινομένων από διάφορα διάσπαρτα σημεία της Ευρώπης.