13 Δεκεμβρίου 1963 : Επικυρώνεται από τον ΟΗΕ η επίσημη διακήρυξη για το Δίκαιο του Διαστήματος.

Επικυρώνεται από τον ΟΗΕ η επίσημη διακήρυξη για το Δίκαιο του Διαστήματος που περιέχει τις αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες των κρατών στην εξερεύνηση και εκμετάλλευση του Διαστήματος. Έτσι δημιουργήθηκε η ειδική επιτροπή για την ειρηνική χρήση του χώρου έξω από την ατμόσφαιρα της Γης. Στο προοίμιο της διακήρυξης αυτής γίνεται λόγος για την ειρηνική χρήση και εκμετάλλευση του διαστημικού χώρου και των ουρανίων σωμάτων. Στη συνέχεια αναγνωρίζεται η ισότητα και η ελευθερία όλων των κρατών στη χρήση αυτή. Ωστόσο θέτει όρους, μερικοί από τους οποίους είναι: 1.- Η εκμετάλλευση και η χρήση πρέπει να γίνονται προς όφελος όλων των κρατών και ολόκληρης της ανθρωπότητας. 2.- Η διαστημική δραστηριότητα πρέπει να ασκείται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, να αποβλέπει δε στη διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της συνεργασίας των λαών. 3.- Τα κράτη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις αντίστοιχες δραστηριότητες των άλλων κρατών και να απέχουν από ορισμένα πειράματα επιβλαβή για την ανθρωπότητα.
Οι αστροναύτες από νομική άποψη, με βάση την ίδια διακήρυξη θεωρούνται απεσταλμένοι της ανθρωπότητας στο διαστημικό χώρο και επομένως αν αναγκαστούν να προσγειωθούν λόγω βλάβης σε κάποιο κράτος, δεν θα θεωρηθούν κατάσκοποι, αλλά θα βοηθηθούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
Χρησιμοποιώντας σαν οδηγό το από αιώνων δίκαιο της θάλασσας, η NASA ήδη υιοθέτησε την αρχή του ναυτικού δικαίου: Ο κυβερνήτης του διαστημοπλοίου, όπως ο κυβερνήτης ενός πλοίου, έχει πλήρη νομική δικαιοδοσία επί του πληρώματος.
Ως προς την εκτόξευση νέων δορυφόρων με γεωστατική τροχιά έχει προκύψει ένα σοβαρό πρόβλημα, εκ του ότι αρχίζει να υπάρχει κορεσμός από τηλεπικοινωνιακούς, κυρίως, δορυφόρους στην περιοχή αυτή. Το κάθε κράτος, μικρό ή μεγάλο θέλει να έχει πάνω από τη θέση του έναν ή περισσότερους δορυφόρους για τις τηλεπικοινωνίες του.