13 Δεκεμβρίου 1662 : Γεννιέται ο Ιταλός αστρονόμος Φραντσέσκο Μπιανκίνι.

Francesco Bianchini

Francesco Bianchini

Γεννιέται ο Ιταλός αστρονόμος Φραντσέσκο Μπιανκίνι (Francesco Bianchini, 1662 – 1729), που μελέτησε την επιφάνεια της Σελήνης, ανακάλυψε 3 κομήτες και μέτρησε την περίοδο περιστροφής της Αφροδίτης. Μετά το διορισμό του από τον πάπα – Κλήμεντα 11ο στη θέση του γραμματέα μιας επιτροπής, επιφορτισμένης με τη μεταρρύθμιση του ημερολογίου, δημοσίευσε, το 1703, το έργο του: Περί του ημερολογίου και του κύκλου του Καίσαρα. Ακόμη δημοσίευσε και τα έργα: Νέα φαινόμενα σχετικά με τους πρωινούς και τους βραδινούς αστέρες, Επιλεγμένες αστρονομικές και γεωγραφικές παρατηρήσεις (1737) και Διάφορες εργασίες (1754).