29 Νοεμβρίου 1967 : Εκτοξεύεται ο πρώτος αυστραλιανός δορυφόρος «Ρεσάτ – 1».

wresat1

Εκτοξεύεται ο πρώτος αυστραλιανός δορυφόρος «Ρεσάτ – 1» (“Wresat – 1”), οπότε και η Αυστραλία μπαίνει στη διαστημική εποχή. Μετέπειτα εκτοξεύθηκαν και άλλοι δορυφόροι, όπως π.χ. ο “UAR – 3”, που εκτοξεύθηκε στις 3.3.1971, ο «Τουράνα», που εκτοξεύθηκε στις winganna28.5.1971 κ.λπ. Οι δορυφόροι αυτοί εκτοξεύθηκαν από την περιοχή της Γούμερας της Αυστραλίας.
Χωρίς ιδιαίτερη σειρά εκτοξεύθηκαν πύραυλοι για διάφορους σκοπούς στις ακόλουθες ημερομηνίες:
Στις 11.12.1972 για τη μελέτη των ιόντων της ατμόσφαιρας.
Στις 23.4.1974, με κωδικό “SL – 1204”, για τη σπουδή της ατμόσφαιρας της Γης.
Στις 7.11.1975, με κωδικό “C – 3009” για την ταχύτητα του ανέμου.