23 Νοεμβρίου 1892 : Παρατηρούνται τη νύχτα πολύ θεαματικοί οι Ανδρομεδίδες διάττοντες αστέρες.

andromedidesΠαρατηρούνται τη νύχτα πολύ θεαματικοί οι Ανδρομεδίδες διάττοντες αστέρες, που έχουν ακτινοβόλο σημείο τον αστέρα γ – Ανδρομέδας (2ου φαινομένου μεγέθους). Οι αστέρες αυτοί ονομάζονται και Μπιελίδες, επειδή προέρχονται από τα υπολείμματα του κομήτη Μπιέλα (Biela), που εμφανίστηκε, το 1826 και προκάλεσε πανικό στη Γαλλία κατά την επάνοδό του, το 1932. Το μέγιστο των Ανδρομεδιδών είναι στις 27 Νοεμβρίου και γύρω από την ημερομηνία αυτή εμφανίζονται κάθε χρόνο.
Και τα προηγούμενα έτη 1872 και 1885 το σμήνος αυτό των μετεώρων έδωσε βροχή διαττόντων αστέρων. Έκτοτε ο αριθμός τους ελαττώθηκε σημαντικά.
Οι Ανδρομεδίδες έχουν βραδείες κινήσεις και είναι ανομοιόμορφα κατανεμημένοι στην τροχιά τους.