17 Νοεμβρίου 1966 : Εκτοξεύεται ο γαλλικός πύραυλος «Ντιαμάν – 2».

Diamant__2

Εκτοξεύεται ο γαλλικός πύραυλος «Ντιαμάν – 2» (“Diamant – 2” = «Διαμάντι – 2») και τοποθετείται σε τροχιά γύρω από τη Γη με περίγειο 507 χλμ. και απόγειο 2.743 χλμ. Ο προορισμός του είναι να κάνει γεωδαιτικές μετρήσεις και τροχιογραφία με το φαινόμενο Ντόπλερ.
Η σειρά των γαλλικών πυραύλων «Ντιαμάντ» είχαν προορισμό να θέσουν τους ομώνυμους τεχνητούς δορυφόρους σε τροχιά. Οι πύραυλοι αυτοί είχαν 3 ορόφους. Ο πρώτος προωθούνταν με έναν πυραυλοκινητήρα υγρού καυσίμου, ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος όροφος χρησιμοποιούσαν στερεά καύσιμα. Το ύψος του πυραύλου έφτανε τα 19 μ. και το βάρος κατά την απογείωσή του ήταν 18,4 τόνοι. Η βάση εκτόξευσης ήταν το Χαμαγκίρ του Αλγερίου στην αρχή και το διαστημικό κέντρο της Γαλλικής Γουιάνας στη συνέχεια. Η κατασκευή του νέου αυτού κέντρου άρχισε τη 10ετία του 1960.