17 Νοεμβρίου 1790 : Γεννιέται ο Γερμανός μαθηματικός και θεωρητικός αστρονόμος Αουγκούστ Μέμπιους.

Augoust Mobius

Augoust Mobius

Γεννιέται ο Γερμανός μαθηματικός και θεωρητικός αστρονόμος Αουγκούστ Μέμπιους (Augoust Mobius, 1790 – 1868), ο οποίος διετέλεσε καθηγητής αστρονομίας του Πανεπιστημίου της Λειψίας (1815) και αργότερα διευθυντής του Αστεροσκοπείου, το οποίο ο ίδιος δημιούργησε (1818 – 1821). Περισσότερο γνωστός είναι από τις εργασίες του στην τοπολογία, με την «ταινία Μέμπιους».
Πρόκειται για μια ταινιωτή επιφάνεια που σχηματίζεται αν περιστραφεί το ένα άκρο της κατά 180ο και στη συνέχεια ενωθούν τα άκρα. Η επιφάνεια αυτή έχει ενδιαφέρουσες ιδιότητες, όπως ότι είναι μιας όψεως και ότι, αν θεωρήσουμε μια τομή παράλληλη προς τη μεγάλη της διάσταση, η επιφάνεια δεν χωρίζεται σε δυο μέρη, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί ενιαίο κομμάτι. Η λεγόμενη «φιάλη Κλάιν» αναλύεται σε δυο ταινίες Μέμπιους, αν χωρισθεί κατάλληλα σε δυο μέρη. Έργα του Μέμπιους είναι: Σχετικά με την έκλειψη των πλανητών (1815), Οι αρχές της αστρονομίας (1836), Στοιχεία της ουράνιας μηχανικής (1843).