22 Οκτωβρίου 1511 : Γεννιέται ο Γερμανός αστρονόμος Έρασμος Ράινχολν.

Erasmus Reinhold

Erasmus Reinhold

Γεννιέται ο Γερμανός αστρονόμος Έρασμος Ράινχολντ (Erasmus Reinhold, 1511 – 1553), που υποστήριξε το ηλιοκεντρικό σύστημα του Κοπέρνικου. Επειδή δε οι πίνακες του Κοπέρνικου δεν ήσαν τόσο ακριβείς, συνέταξε νέους πίνακες με τίτλο “Προυτενικοί πίνακες των ουρανίων κινήσεων” (1551).