10 Οκτωβρίου 1604 : Ανακαλύπτεται στον αστερισμό του Οφιούχου ο καινοφανής Κέπλερ.

635_Ophiuchus_Map02Ανακαλύπτεται στον αστερισμό του Οφιούχου ο καινοφανής Κέπλερ που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από το μαθητή του Brunowski, κοντά στον αστέρα ξ – Οφιούχου. Παρατηρήθηκε δε στη συνέχεια από τον ίδιο τον Γιοχάνες Κέπλερ (Johannes Kepler, 1571 – 1630), από τον οποίο έλαβε το όνομά του, καθώς και από ομάδα άλλων αστρονόμων. Ο αστέρας αυτός έφθασε το –2ο μέγεθος και ήταν λαμπρότερος από όλους του απλανείς αστέρες. Στη θέση του σήμερα υπάρχει ένα αστέρας 19ου μεγέθους, που περιβάλλεται από νεφέλωμα, κατά τον Baade.

Στον αστερισμό του Οφιούχου έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς και διάφοροι άλλοι καινοφανείς αστέρες, όπως:

Ο καινοφανής του 123 μ.Χ., που είναι ο δεύτερος καινοφανής αστέρας, που παρατηρήθηκε μετά από τον καινοφανή του Ίππαρχου το 134 π.Χ., ο οποίος εμφανίστηκε στον αστερισμό του Σκορπιού.

Το 1230 παρατηρήθηκε ένας τρίτος καινοφανής.

Στις 28 Απριλίου 1848 ανακαλύφτηκε από τον Hind ένας καινοφανής μεταξύ του ζ – Οφιούχου και του η – Οφιούχου, που έφτασε στο 4ο μέγεθος. Σήμερα ο αστέρας αυτός είναι 12ου μεγέθους.

Το 1917 εμφανίστηκε ένας ακόμη καινοφανής που έφτασε το 6ο μέγεθος.

Το 1919 εμφανίστηκε ένας άλλος καινοφανής στον ίδιο αστερισμό, ο οποίος, όμως, δεν ξεπέρασε το 7ο μέγεθος.

Το 1977 εμφανίστηκε νέος διπλός καινοφανής αστέρας ακτίνων – Χ, αυτή τη φορά.