8 Οκτωβρίου 1873 : Γεννιέται ο Δανός αστρονόμος Έιναρ Χέρτσπρουνγκ.

Ejnar Hertzsprung

Ejnar Hertzsprung

Γεννιέται ο Δανός αστρονόμος Έιναρ Χέρτσπρουνγκ (Ejnar Hertzsprung, 1873 – 1967), που έγινε γνωστός από την ταξινόμηση των αστέρων σε τύπους ανάλογα με το χρώμα τους και την απόλυτη λαμπρότητά τους και έτσι συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της σύγχρονης αστρονομίας. Το διάγραμμα Χέρτσπρουνγκ – Ράσελ, στο οποίο απεικονίζεται το απόλυτο μέγεθος των αστέρων με βάση το φασματικό τους τύπο φέρει εν μέρει το όνομά του. Το 1913 εισήγαγε την κλίμακα λαμπρότητας των μεταβλητών αστέρων του τύπου των κηφειδών, με τη βοήθεια της οποίας είναι δυνατή η εκτίμηση των αποστάσεων μεταξύ των γαλαξιών.

Σε δυο επιστημονικά άρθρα, που δημοσιεύθηκαν το 1905 και το 1907 απέδειξε τη σχέση, η οποία υφίσταται ανάμεσα στα χρώματα των αστέρων και στις πραγματικές τους λαμπρότητες, αποδεικνύοντας συγχρόνως, και την ύπαρξη των γιγάντων και των νάνων αστέρων. Η σχέση αυτή αποτέλεσε τη βάση μιας μεθόδου, που χρησιμοποιείται σήμερα ευρύτατα, για τον προσδιορισμό των φασματικών παραλλάξεων των αστέρων και την εκτίμηση των αποστάσεών τους από τη Γη.