25 Σεπτεμβρίου 1953. Παρατηρείται μια θαυμάσια έκλαμψη του αστέρος UV – Κήτους.

25 Νοεμβρίου 2014

Παρατηρείται μια θαυμάσια έκλαμψη του αστέρος UV – Κήτους και μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός λεπτού, το μέγεθός του ανέβηκε από 13ο σε 7ο, δηλ. έγινε 200 φορές λαμπρότερος και ύστερα από 3 ώρες το μέγεθός του επανήλθε στο 13ο μέγεθος.
Ο UV – Κήτους είναι αστέρας εκλάμψεων (flare star), βρίσκεται σε απόσταση 8 ε.φ. και είναι ο 4ος κατά σειρά απόστασης από όλους τους απλανείς. Οι άλλοι 3 είναι ο Εγγύτατος του Κενταύρου, ο αστέρας Μπάρναρντ (Barnard) και ο νάνος αστέρας Βολφ (Wolf) – 359. Είναι τυπικός εκπρόσωπος μεταβλητών αστέρων, των οποίων η λαμπρότητα αυξάνει απότομα σε μερικά λεπτά ή δευτερόλεπτα για να επανέλθει με βραδύ ρυθμό στην προηγούμενη κατάσταση. Είναι κόκκινος διπλός νάνος αστέρας, του οποίου τα δυο μέλη έχουν πολύ μικρή μάζα, που ισούται με το 25ο της μάζας του Ήλιου.