23 Σεπτεμβρίου 1819 : Γεννιέται ο Γάλλος φυσικός Αρμάν Φιζώ.

Armand Fizeau

Armand Fizeau

Γεννιέται ο Γάλλος φυσικός Αρμάν Φιζώ (Armand Fizeau, 1819 – 1896), που έγινε γνωστός από τον πειραματικό προσδιορισμό της ταχύτητας του φωτός, το 1849, με τη μέθοδο του οδοντωτού τροχού. Την ίδια περίοδο ανεξάρτητα από τον Ντόπλερ ανακάλυψε την αρχή Ντόπλερ – Φιζώ, σύμφωνα με την οποία όσο μειώνεται η απόσταση μεταξύ μιας πηγής συχνοτήτων και ενός παρατηρητή, τόσο περισσότερες συχνότητες δέχεται. Το φαινόμενο εφαρμόζεται τόσο στα ακουστικά, όσο και στα οπτικά κύματα και επέτρεψε έτσι την ερμηνεία της μετατόπισης προς το ερυθρό του φάσματος ουρανίων σωμάτων, την ανακάλυψη των διπλών αστέρων, τον υπολογισμό των ακτινικών ταχυτήτων κ.λπ.

Ο Αρμαν Φιζώ, μαζί με τον φίλο του φυσικό Ζαν Φουκώ, το 1850, μέτρησαν την ταχύτητα του φωτός στον αέρα. Αυτό ήταν ένα καθοριστικό πείραμα, που αναδείκνυε την κυματική θεωρία του φωτός και κατέρριπτε τη σωματιδιακή φύση του.