21 Σεπτεμβρίου 2006 : Επιστρέφει στη βάση του το Διαστημικό Λεωφορείο «Ατλαντίς».

Επιστρέφει στη βάση του το Διαστημικό Λεωφορείο «Ατλαντίς» (“Atlantis”), αφού εκπλήρωσε επιτυχώς της 27η πτήση του. Λίγο αργότερα, όμως, το Φεβρουάριο, του 2007, ύστερα από μια έντονη χαλαζόπτωση, καταστράφηκε η μόνωση της δεξαμενής καυσίμων και χρειάστηκε να επισκευασθεί. Έτσι το «Ατλαντίς» παρέμεινε στη βάση του τουλάχιστον μέχρι τις 8.6.2007.
Είχε εκτοξευθεί στις 9.9.2006 και μετέφερε το 13ο πλήρωμα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Το 6μελές πλήρωμά του εγκατέστησε στο σταθμό νέα προσθήκη 17,5 τόνων συμπεριλαμβανομένων και δύο ηλιακών πλεγμάτων για την προαγωγή των ενεργειακών αναγκών του διαστημικού σταθμού.