13 Σεπτεμβρίου 1922 : Καταγράφεται η υψηλότερη θερμοκρασία (temperature) στην επιφάνεια της Γης, των 52 οC, η οποία παρατηρήθηκε στη Λιβύη.

imagesΚαταγράφεται η υψηλότερη θερμοκρασία (temperature) στην επιφάνεια της Γης, των 52 οC, η οποία παρατηρήθηκε στη Λιβύη.
Η θερμοκρασία είναι φυσικό μέγεθος που μας παρέχει την αίσθηση του θερμού ή του ψυχρού και η ακριβής εκτίμησή της γίνεται με το θερμόμετρο. Το 1742, καταρτίστηκε η 100βαθμη κλίμακα θερμοκρασίας, με 0ο για τον πάγο που λιώνει και 100ο για το νερό που βράζει. Η κλίμακα αυτή είναι γνωστή πλέον σήμερα ως θερμοκρασία βαθμών Κελσίου. Έτσι π.χ. η μέγιστη θερμοκρασία της επιφάνειας του Άρη είναι 30 οC. Κάθε ενδιάμεση θερμοκρασία αποδίδεται με αριθμό, που είναι ενδιάμεσα ή και πέρα από τα όρια αυτά.Εκτός από τη θερμοκρασία των βαθμών Κελσίου έχουμε και την απόλυτη θερμοκρασία σε βαθμούς Κέλβιν (οΚ), της οποία το απόλυτο μηδέν ισούται με –273 οC.Όταν φέρονται σε επαφή δύο σώματα διαφορετικής θερμοκρασίας, το θερμότερο εκχωρεί θερμοκρασία στο άλλο, μέχρι να εξισωθούν οι θερμοκρασίες τους. Στη συνέχεια αυτές παραμένουν σταθερές και τα δύο σώματα δεν ανταλλάσσουν πλέον θερμότητα. Βρίσκονται σε κατάσταση θερμικής ισορροπίας.Η θερμοκρασία συνδέεται προς την κινητική κατάσταση των συστατικών της ύλης σε ατομική κλίμακα. Τα άτομα ή τα μόρια κάθε σώματος βρίσκονται, πραγματικά, συνεχώς σε κίνηση: όσο μεγαλύτερη είναι η μέση κινητική τους ενέργεια τόσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του σώματος.