30 Ιουλίου 1958 : Οι Αμερικανοί ιδρύουν τη ΝΑSΑ.

Οι Αμερικανοί ιδρύουν τη ΝΑSΑ (Nasional  Aeronaytics and Space Αdministration = Εθνική Αεροναυτική και Διαστημική Υπηρεσία), που ασχολείται με την έρευνα στην ατμόσφαιρα και στο Διάστημα. Η έδρα του οργανισμού της NASA είναι στην Ουάσιγκτον, αλλά έχει και άλλα κέντρα στις διάφορες πολιτείες, τα οποία χρησιμεύουν για την εκτόξευση διαστημοπλοίων με τη βοήθεια πυραύλων, την παρακολούθησή τους, την αλλαγή της διεύθυνσής τους κ.ά. Από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της ΝΑSΑ αναφέρεται το πρόγραμμα Απόλλων, με το οποίο ο άνθρωπος περπάτησε στη Σελήνη.

NASA_Orig__1272033111_1654Η NASA αποτελεί μετεξέλιξη της NACA και άλλων κυβερνητικών οργανισμών. Υποδιαιρείται σε 5 επί μέρους διευθύνσεις: 1.- Αεροναυτική και Διαστημική Τεχνολογία, που ασχολείται με την ανάπτυξη των συσκευών και των διατάξεων. 2.- Διαστημική επιστήμη και εφαρμογές, που καταρτίζει προγράμματα για την κατανόηση της προέλευσης  της δομής και της εξέλιξης του Σύμπαντος, καθώς και του ηλιακού μας συστήματος και της Γης. 3.- Διαστημικές πτήσεις, που ενδιαφέρονται για τις επανδρωμένες και μη πτήσεις στο Διάστημα και για κάθε τι σχετικό με αυτές. 4.- Διαστημικά δεδομένα, που καταγράφουν και προετοιμάζουν για αξιοποίηση κάθε πληροφορία, η οποία σχετίζεται με το Διάστημα. 5.- Διαστημικός Σταθμός, που διεκπεραιώνει ένα τεράστιο πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην εγκατάσταση και λειτουργία επανδρωμένου διαστημικού σταθμού.