23 Ιουλίου 1972 : Εκτοξεύεται ο επιστημονικός δορυφόρος «Λαντσάτ – 1».

Landsat-1Εκτοξεύεται ο επιστημονικός δορυφόρος «Λαντσάτ – 1» (“Landsat – 1” = Land satellite = δορυφόρος Γης) ή δορυφόρος φυσικών πόρων (ERTS = Earth Resources Technology Satellite = Τεχνολογικός Δορυφόρος Φυσικών Πόρων) και τοποθετείται σε πολική τροχιά, ύψους 910 χλμ. περίπου. Από τη θέση αυτή ήταν δυνατή η επανάληψη της παρατήρησης ενός τόπου κάθε 16 ημέρες. Μετέδωσε στη Γη πολυφασματικές εικόνες, που έδιναν στοιχεία σε εκατοντάδες ερευνητές για πολλές επιστημονικές περιοχές, όπως είναι η γεωργία, η δασοπονία, ο ορυκτός πλούτος, καθώς και ο πλούτος των εσωτερικών και των θαλασσίων υδάτων.
Έτσι στην αρχή της σταδιοδρομίας του ανακάλυψε κοιτάσματα πετρελαίου στο Σουδάν, κασσίτερου στη Βραζιλία και ουρανίου στην Αυστραλία. Ο «Λαντσάτ – 1» είχε διακριτική ικανότητα 80 μ. (δηλ. μπορούσε να ξεχωρίσει δυο σημεία που απείχαν μεταξύ τους 80 μ.) και λειτούργησε μέχρι το 1975. Ο «Λαντσάτ – 1» απενεργοποιήθηκε στις 6.1.1978.