16 Ιουλίου 1850 : Φωτογραφίζεται για πρώτη φορά ο αστέρας Βέγας από το αστεροσκοπείο του Χάρβαρντ.

Φωτογραφίζεται για πρώτη φορά ο αστέρας Βέγας (Vega) ή α – Λύρας, από το αστεροσκοπείο του Χάρβαρντ (Harvard). Ο Βέγας είναι από τους λαμπρότερους αστέρες του ουρανού και ο λαμπρότερος του αστερισμού της Λύρας. Το όνομά του είναι αραβικό και σημαίνει «ο αετός πέφτει». Μεσουρανεί στην Αθήνα την 21η τοπική ώρα της 20ής Αυγούστου και αναγνωρίζεται από τη λαμπρότητά του και από το σχήμα του παραλληλογράμμου, που σχηματίζει με άλλους τρεις γειτονικούς αστέρες.
Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εξής λόγους: 1.- Στη θέση του βρίσκεται περίπου ο Κόρυμβος, προς τον οποίο κινείται ο Ήλιος. 2.- Το 14.800 μ.Χ. θα γίνει ο πολικός αστέρας μας. 3.- Είναι πολλαπλός αστέρας, με πολλούς συνοδούς.
Η απόσταση του Βέγα από τη Γη είναι μόλις 27 έ.φ., η διάμετρός του είναι 7πλάσια της διαμέτρου του Ηλίου, η θερμοκρασία του είναι 10.000 οC, η λαμπρότητα του 58 φορές μεγαλύτερη από τη λαμπρότητα του Ήλιου και το φαινόμενο μέγεθός του είναι 0.