12 Ιουλίου 1963 : Εκτοξεύεται ο κατασκοπευτικός δορυφόρος των ΗΠΑ «ΚΗ – 7».

Εκτοξεύεται ο κατασκοπευτικός δορυφόρος των ΗΠΑ «ΚΗ – 7». Από την ημέρα αυτή μέχρι τις 4.6.1967 έγιναν 36 εκτοξεύσεις, με περίγειο 130 χλμ. και μέσο όρο ζωής 5 ημέρες. Η τόσο μικρή διάρκεια ζωής οφειλόταν αποκλειστικά στην επιλογή χαμηλού ύψους της τροχιάς τους, η οποία επέτρεπε λεπτομερέστερες λήψεις (με διακριτική ικανότητα περίπου 45 εκ.), αλλά ταυτόχρονα, λόγω της τριβής της ατμόσφαιρας, μείωνε τη διάρκεια της ζωής τους.