7 Ιουλίου 1959 : Συμβαίνει η απόκρυψη του Βασιλίσκου (Regulus) ή α – Λέοντα ή Καρδιά Λέοντα από τον πλανήτη Αφροδίτη.

Συμβαίνει η απόκρυψη του Βασιλίσκου (Regulus) ή α – Λέοντα ή Καρδιά Λέοντα από τον πλανήτη Αφροδίτη, που είναι σπανιότατο αστρονομικό φαινόμενο. Ο Βασιλίσκος είναι ο λαμπρότερος αστέρας του αστερισμού του Λέοντα, που βρίσκεται στο στήθος της παράστασης του ζώου. Είναι τριπλός και βρίσκεται πάνω στην εκλειπτική, με αποτέλεσμα να αποκρύβεται πολλές φορές από τη Σελήνη, και σπανιότερες φορές από τους πλανήτες.
Έχει τα εξής στοιχεία: Απόκλιση 12ο 7΄, απόσταση 77 έ.φ., διάμετρος (Ήλιος = 1) 3,6, θερμοκρασία 12.000 οC, λαμπρότητα (Ήλιος = 1) 140, μάζα (Ήλιος = 1) 3,5, μέγεθος απόλυτο -0,2, μέγεθος φαινόμενο 1,36, μέγεθος φαινόμενο συνοδού 7,9, ορθή αναφορά 10ώ. 7λ., περίοδος περιστροφής 16ώ.