6 Ιουλίου 1687 : Κυκλοφορεί για πρώτη φορά το βιβλίο του Νεύτωνα «Αρχές» (“Principia”) σε τρεις τόμους.

Κυκλοφορεί για πρώτη φορά το βιβλίο του Νεύτωνα «Αρχές» (“Principia”) σε τρεις τόμους, που αναπτύσσει ολόκληρη τη θεωρία του για την παγκόσμια έλξη. Στο μνημειώδες αυτό έργο του, που ο πλήρης τίτλος του ήταν: Οι μαθηματικές αρχές της φυσικής φιλοσοφίας, επέλυσε όλα τα ιδιάζοντα προβλήματα της κίνησης και ολοκλήρωσε την –από την εποχή του Κοπέρνικου– ηλιοκεντρική επανάσταση, προσφέροντας ένα λειτουργικό μοντέλο του ηλιακού μας συστήματος.

Το κύριο μέρος του έργου του μεγάλου Άγγλου διανοητή αναφέρεται στους κλάδους της οπτικής, της μηχανικής, των μαθηματικών και της αστρονομίας. Στην αστρονομία, ιδιαίτερα, εκτός από τη δυναμική της κίνησης των πλανητών εξήγησε και τη σφαιρικότητα της Γης καθώς και την αιτία της μετάπτωσης των ισημερινών σημείων.

Επίσης στο αστρονομικό έργο του υπάγεται και η ανακάλυψη του κατοπτρικού τηλεσκοπίου, το οποίο έκτοτε φέρει το όνομά του. Όταν τα μέλη της Βασιλικής Εταιρείας πληροφορήθηκαν την ανακάλυψη αυτή, ζήτησαν να τη μελετήσουν. Αυτή ακριβώς η ανακάλυψή ήταν εκείνη που του εξασφάλισε την εισδοχή του στη Βασιλική Εταιρεία, το 1672. Ιδιαίτερα θέματα του βιβλίου αυτού είναι οι κινήσεις των ρευστών, η μετατόπιση των σημείων των ισημεριών, η λίκνιση της Σελήνης, η πλάτυνση των πλανητών, η θεωρία των παλιρροιών κ.λπ.