3 Ιουλίου 1969 : Εκτοξεύθηκε δοκιμαστικά το μη επανδρωμένο όχημα «Λ – 5», που σχεδιάστηκε ως επανδρωμένο σεληνιακό όχημα.

l-5Εκτοξεύθηκε δοκιμαστικά το μη επανδρωμένο όχημα «Λ – 5», που σχεδιάστηκε ως επανδρωμένο σεληνιακό όχημα από του Σοβιετικούς για την επιφάνεια της Σελήνης, μέσα στο οποίο μπορούσαν να επιβιώσουν οι κοσμοναύτες.

Θα ήταν εξοπλισμένο με προμήθειες 3,5 τόνων και θα μπορούσε να κινείται στη σεληνιακή επιφάνεια με ταχύτητα 20 χλμ/ώ. Αποτελούνταν από τον κύριο όροφο, με συνολική μάζα 64ων τόνων, τον όροφο πέδησης, με συνολική μάζα 14ων τόνων, τον όροφο προσελήνωσης – αποσελήνωσης, με μάζα 1,3 τόνων και το τροχοφόρο όχημα, με μάζα 5,5 τόνων. Το όχημα αυτό, όμως, δεν χρησιμοποιήθηκε, διότι οι Σοβιετικοί δεν έφθασαν στην επιφάνεια της Σελήνης.