29 Ιουνίου 2010 : Ανακαλύπτεται ο πρώτος εξωηλιακός πλανήτης 1RS – 1609 της κατηγορίας του Ήλιου.

Ανακαλύπτεται ο πρώτος εξωηλιακός πλανήτης 1RS – 1609 της κατηγορίας του Ήλιου, σε μια ομάδα νέων αστέρων του αστερισμού του Σκορπιού, η οποία ονομάζεται Upper Σκορπιού. Το σύστημα φωτογραφήθηκε με το τηλεσκόπιο «Δίδυμοι» και ο κεντρικός αστέρας βρίσκεται σε απόσταση 500 ε.φ. από μας, ο δε πλανήτης απέχει από αυτόν 300 α.μ., τη στιγμή που η απόσταση του Δία από τον Ήλιο μας είναι μόλις 5,2 α.μ. Η θερμοκρασία του πλανήτη εκτιμάται σε 1500 οC και η περίοδός του είναι πάνω από 1.000 χρόνια.