29 Ιουνίου 1961 : Πραγματοποιείται η πρώτη εκτόξευση πυρηνοκίνητου δορυφόρου, του αμερικανικού «Τράνσιτ – 4Α».

transit-4b__1Πραγματοποιείται η πρώτη εκτόξευση πυρηνοκίνητου δορυφόρου, του αμερικανικού «Τράνσιτ – 4Α» (“Transit – 4Α”). Ακολούθησαν και άλλες επιτυχημένες εκτοξεύσεις της ίδιας σειράς, μέχρι το 1967, και ακόμη πιο πέρα. Με τους δορυφόρους αυτούς μπορεί να εντοπισθεί ένα πλοίο με πιθανότητα λάθους 50 μ.
Οι «Τράνσιτ» ήταν  δορυφόροι ναυσιπλοΐας και αεροπλοΐας. Χρησιμοποιούνταν για τον προσδιορισμό του στίγματος των αεροπλάνων και των πλοίων με το φαινόμενο Ντόπλερ. Για το σκοπό αυτό ο δορυφόρος εκπέμπει σε σταθερή συχνότητα και ο δέκτης, που φέρει το όχημα εντοπίζει τη μεταβολή της συχνότητας. Η ταχύτητα, με την οποία αλλάζει ο τόνος του σήματος, δείχνει πόσο μακριά βρίσκεται ο δορυφόρος, ο οποίος μεταδίδει συνεχώς στοιχεία της τροχιάς του έτσι, ώστε το όχημα να μπορεί να υπολογίσει το στίγμα του τη στιγμή που ο δορυφόρος περνάει  από πάνω του. Οι δορυφόροι «Τράνσιτ» πραγματοποιούν μια πλήρη περιφορά γύρω από τη Γη σε μια έως δυο ώρες, με την τυπική περίοδο των 80 λεπτών.
Οι τελευταίοι 5 δορυφόροι «Τράνσιτ» εκτοξεύθηκαν, το 1988, ενώ δεν έγινε πλέον άλλη εκτόξευση, αφού το όλο πρόγραμμα αντικαθίσταται από το «Ναβστάρ» και το “GPS”. Ο μέσος όρος της ζωής των δορυφόρων αυτών είναι 12 – 13 χρόνια.