23 Ιουνίου 1998 : Ανακαλύπτεται από δύο ομάδες Αμερικανών αστρονόμων το εξωηλιακό πλανητικό σύστημα Gliese – 876.

Artist’s_view_of_an_exoplanet_inspired_by_the_discovery_of_Gliese_876_d

Ανακαλύπτεται από δύο ομάδες Αμερικανών αστρονόμων το εξωηλιακό πλανητικό σύστημα Gliese – 876. Είναι του καταλόγου Gliese, που περιλαμβάνει τα πλησιέστερα άστρα και έχει αρχικά δύο πλανήτες, οι οποίοι είναι σε συντονισμό 2:1. Αυτό σημαίνει ότι στο χρονικό διάστημα που ο εξωτερικός πλανήτης διαγράφει μια περιφορά γύρω από τον αστέρα, ο εσωτερικός πλανήτης διαγράφει δυο περιφορές. Οι ελλειπτικές τροχιές των πλανητών είναι προσανατολισμένες, ώστε τα περιήλιά τους να είναι στην ίδια κατεύθυνση και σε κάποια χρονική στιγμή οι δύο πλανήτες βρίσκονται ταυτόχρονα στο περιήλιό τους.
Το εξωηλιακό αυτό πλανητικό σύστημα βρίσκεται σε απόσταση 15,4 έ.φ., ο κεντρικός νάνος αστέρας έχει μάζα ίση με το 0,32 της μάζας του Ήλιου, ο μεγάλος πλανήτης έχει μάζα ίση με 1,9 της μάζας του Δία και βρίσκεται σε απόσταση από το κεντρικό άστρο του 0,13 αστρονομικές μονάδες.
Μέχρι το 2010 είχαν ανακαλυφθεί 4 πλανήτες του συστήματος αυτού.