15 Ιουνίου 1988 : Εκτοξεύεται ο μετεωρολογικός δορυφόρος της ESA «Μετεοσάτ – 3».

Εκτοξεύεται ο μετεωρολογικός δορυφόρος της ESA «Μετεοσάτ – 3» με πύραυλο «Αριάν V – 22» και στις 11.8.1998 ανέλαβε το ρόλο του προηγούμενου δορυφόρου «Μετεοσάτ – 2». Τα αρχικά στοιχεία της τροχιάς του ήταν: Περίοδος 1.439 λεπτά, περίγειο 35.796 χλμ. και απόγειο 35. 889 χλμ.
Οι δορυφόροι «Μετεοσάτ» είναι τοποθετημένοι σε γεωστατική τροχιά και είναι σχεδιασμένοι: 1.- Να λαμβάνουν φωτογραφίες της Γης κάθε 30 λεπτά. 2.- Να διανέμουν μετεωρολογικά δεδομένα. 3.- Να συλλέγουν περιβαλλοντολογικά δεδομένα, που καταγράφονται από αυτόματους επίγειους σταθμούς.  Η ευρωπαϊκή αυτή συνεργασία άρχισε, το Νοέμβριο του 1968, στη Στοκχόλμη, όπου έγινε η συνάντηση των διευθυντών των μετεωρολογικών υπηρεσιών των χωρών της Δυτικής Ευρώπης.