13 Ιουνίου 2002 : Ανακαλύπτεται δεύτερος εξωηλιακός πλανήτης του τύπου του Δία.

Ανακαλύπτεται δεύτερος εξωηλιακός πλανήτης του τύπου του Δία (3,5 έως 5 φορές τη μάζα του Δία) να περιφέρεται σε απόσταση 5,5 α.μ., δηλ. περίπου όση είναι και η απόσταση του Δία από τον Ήλιο (5,2 α.μ.), με περίοδο 13 χρόνια (11,86 του Δία).
Βρίσκεται κοντά στον αστέρα 55 – Καρκίνου, ο οποίος έχει 6ο φαινόμενο μέγεθος. Από το 1996 ήταν γνωστό ότι γύρω του περιφέρεται ένας πλανήτης 0,84 φορές μικρότερος από το Δία σε πολύ κοντινή απόσταση 15 εκατομμυρίων χλμ. και έχει περίοδο 13 έως 14 ημέρες. Κατόπιν αυτού πιθανολογείται, η ύπαρξη και άλλων παρόμοιων εξωηλιακών πλανητών και δεν αποκλείεται κάποιοι από αυτούς να βρίσκονται στη «σωστή απόσταση», ώστε να έχουν τη δυνατότητα ύπαρξης ζωής.