31 Μαΐου 1990 : Εκτοξεύεται εκ μέρους των Σοβιετικών η επιστημονική υπομονάδα «Κβαντ – 3».

Mir-kvant

Εκτοξεύεται εκ μέρους των Σοβιετικών η επιστημονική υπομονάδα «Κβαντ – 3» (“Kvant – 3”) του διαστημικού σταθμού «Μιρ», που είχε το όνομα «Κριστάλ».
Το «Κβαντ – 1» εκτοξεύθηκε στις 31.3.1987 και  ήταν ένα εργαστήριο αστροφυσικής συνδεδεμένο με το ένα άκρο του πυρήνα. Από την υπομονάδα αυτή, οι ερευνητές έπαιρναν πληροφορίες για κβάζαρς, αστέρες νετρονίων και μακρινούς γαλαξίες, αναλύοντας το φάσμα των ηλεκτρομαγνητικών τους εκπομπών. Το «Κβαντ – 1» είχε μήκος 5,8 μ., πλάτος 4,1 μ. και βάρος 11 τόνους.
Το «Κβαντ – 2» εκτοξεύθηκε στις 26.11.1989 και αποτελούνταν από 3 τομείς. Ο ένας ήταν ένα εργαστήριο βιοτεχνολογίας, με συσκευές τηλεπισκόπησης. Ο δεύτερος τομέας αποτελούνταν από έναν ξεχωριστό θάλαμο για την διεξαγωγή διαφόρων πειραμάτων. Το μέγεθος της μονάδας αυτής ήταν 13,7 Χ4,3 μ. και το βάρος της 18,5 τόνοι.