12 Μαΐου 1988 : Εκτοξεύεται το διαστημικό σκάφος «Κόσμος – 1942».

Εκτοξεύεται το διαστημικό σκάφος «Κόσμος – 1942» (“Cosmos – 1942”) με κωδικό «1988 – 37Α» και στοιχεία τροχιάς: Περίοδος 90 λεπτά, περίγειο 178 χλμ. και απόγειο 385 χλμ. Διαθέτει εξοπλισμό για διαστημική έρευνα, ραδιοσυστήματα για ακριβή προσδιορισμό της τροχιάς και ραδιοτηλεμετρικό σύστημα.
Τρεις μέρες αργότερα εκτοξεύεται το «Κόσμος – 1943» με κωδικό «1988 – 39Α» και αρχικά στοιχεία της τροχιάς του: Περίοδος 101 λεπτά, περίγειο 851 χλμ. και απόγειο 876 χλμ. Διέθετε δε τον ίδιο εξοπλισμό.
Στις 18.5.1988 εκτοξεύεται το «Κόσμος – 1944» με κωδικό «1988 – 41Α» και με αρχικά στοιχεία: Περίοδος 89 λεπτά, περίγειο 205 χλμ. και απόγειο 311 χλμ.