4 Μαΐου 1989 : Εκτοξεύεται το διαστημικό σκάφος «Μαγγελάνος» με σκοπό τη μελέτη και τη χαρτογράφηση της Αφροδίτης.

Εκτοξεύεται το διαστημικό σκάφος «Μαγγελάνος» (“Magellan”), με το διαστημικό λεωφορείο «Ατλαντίς» και με σκοπό τη μελέτη και τη χαρτογράφηση της Αφροδίτης. Αφού έκανε μια περιφορά γύρω από τον Ήλιο βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και στις 10.8.1990 εισήλθε σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον πλανήτη, σε ύψος από 290 έως 8.000 χλμ. απ’ αυτόν.
Στις αρχές του Καλοκαιριού του 1991, ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο χαρτογράφησης της Αφροδίτης κατά τη διάρκεια των 1700 περιφορών μέσα σε 243 ημέρες – όση είναι η διάρκεια του έτους της Αφροδίτης. Το φωτογραφικό υλικό καλύπτει το 84% της επιφάνειας του πλανήτη. Έτσι   διαπιστώθηκε ότι στην επιφάνεια της Αφροδίτης υπάρχει ηφαιστειακή δράση με πολλούς και μεγάλους κρατήρες καθώς και πολλά δείγματα πτώσης μετεωριτών. Επίσης υπάρχουν διάσπαρτες οπές, χαράδρες, φαράγγια, ποταμοί λάβας, έλλειψη νερού κ.λπ.
Η πρώτη φάση της χαρτογράφησης με ραντάρ υπήρξε μόνο η μια πλευρά της αποστολής. Τον Αύγουστο του 1993, ο «Μαγγελάνος» πραγματοποίησε ένα πολύπλοκο πείραμα τροχοπέδησης, αλλάζοντας την τροχιά του, από ελλειπτική σε κάπως κυκλική, αυξάνοντας έτσι το ελάχιστο ύψος του από 180 χλμ. σε 600 χλμ. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε η δεύτερη φάση, η οποία αποσκοπούσε στη συλλογή στοιχείων για το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη.
Στις 10.10.1994 τερματίστηκε η αποστολή του με την πτώση του πάνω στο έδαφος της Αφροδίτης, ύστερα από εντολή που δόθηκε από τους τεχνικούς, που παρακολουθούσαν την όλη πορεία του.